Aanmeldingsformulier Vrienden Van Scouting Rurik.

Persoonsgegevens:

Naam

Adres

Postcode en Woonplaats

Emailadres

Betaling:

Mijn jaarlijkse bijdrage is:

Automatische incassoOverschrijving

Mijn rekeningnummer is (alleen bij automatische incasso)

Hierbij machtig ik Scouting Rurik Heiloo tot het jaarlijks incasseren van de bijdrage voor “vrienden van Scouting Rurik” tot wederopzegging. Deze incasso is tot 60 dagen te storneren.

Opmerkingen:

Door op onderstaande button te klikken wordt je Vriend van Scouting Rurik. Indien je Sooslid bent word je lidmaatschap van Scouting Nederland beëindigd.