Aanmeldingsformulier Vrienden Van Scouting Rurik.

  Persoonsgegevens:

  Naam

  Adres

  Postcode en Woonplaats

  Emailadres

  Betaling:

  Mijn jaarlijkse bijdrage is:

  Automatische incassoOverschrijving

  Mijn rekeningnummer is (alleen bij automatische incasso)

  Hierbij machtig ik Scouting Rurik Heiloo tot het jaarlijks incasseren van de bijdrage voor “vrienden van Scouting Rurik” tot wederopzegging. Deze incasso is tot 60 dagen te storneren.

  Opmerkingen:

  Door op onderstaande button te klikken wordt je Vriend van Scouting Rurik. Indien je Sooslid bent word je lidmaatschap van Scouting Nederland beëindigd.