Contact

Bezoekadres:                                             Postadres:

Clubgebouw “De Hut”                                  Scouting Rurik
De Kistemaker 11                                        Werkendelslaan 40
1852 GW  HEILOO                                      1851 VD  HEILOO

E-mail:

Bestuur
Verhuur clubgebouw
Begeleiders speltakken Welpen, Scouts en Explorers (RowShe’s)

 

BESTUUR
Scouting Rurik Heiloo is een vereniging. Het bestuur van de vereniging zorgt ervoor dat alle leden onbezorgd van het scoutingspel kunnen genieten.

Voorzitter: Wendy Koedijk

Penningmeester: Rob Koedijk

Secretaris: Zoë Bosschaart

Groepsbegeleider: Sam van Diepen

Gebouwbeheerder: Stephan Hoogland

GROEPSRAAD
Scouting Rurik heeft – zoals elke vereniging – een Algemene Ledenvergadering; deze wordt binnen Scouting Nederland aangeduid als ‘De Groepsraad’. Dit is het onderdeel van de vereniging dat het bestuur aanstelt en besluiten van het bestuur goedkeurt.

 

SPELTAKKEN
Welpen                                  8 – 11 jaar                   wekelijkse opkomst:   vrijdag   19:00 – 20:30 uur
Scouts                                 11 – 15 jaar                   wekelijkse opkomst:   vrijdag   19:00 – 21:00 uur
Explorers (RowShe’s)        15 – 18 jaar                   wekelijkse opkomst:   vrijdag   20:00 – 21:30 uur

 

VERTROUWENSCONTACTPERSONEN
Scouting wil een veilige omgeving zijn voor jeugdleden en vrijwilligers. Voor algemene ondersteuning kunnen leden zich wenden tot de groepsbegeleider, maar waar kun je terecht als je het gevoel hebt dat iets niet pluis is of wanneer je iets in vertrouwen wil bespreken? Dan ga je naar de vertrouwenscontactpersoon van jouw keuze. De vertrouwenscontactpersonen van Scouting Rurik zijn de veilige plek voor vrijwilligers, jeugdleden en ouders, omdat ze een luisterend oor bieden, kwesties in vertrouwen behandelen en helpen bij het zoeken naar eventuele vervolgstappen.

Voor een onafhankelijk gesprek kun je contact opnemen met Iris van der Steen of Pieter Baart

 

Lidmaatschap

Voor vragen over het lidmaatschap bij Scouting Rurik kunt u contact opnemen met de begeleiders van de betreffende speltak. Voordat u overgaat tot inschrijving mag uw zoon of dochter 3 avonden vrijblijvend komen kijken.

Aanmelden als lid van Scouting Rurik is mogelijk door het inleveren van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij de begeleiding.

Opzeggen van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk na contact met de begeleiding en middels een volledig ingevuld uitschrijfformulier. Uitschrijven dient te geschieden vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar.

In- en uitschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de begeleiders van de speltakken.