Contact

Bezoekadres:                                             Postadres:

Clubgebouw “De Hut”                                  Scouting Rurik
De Kistemaker 11                                        De Laghe Weijdt 32
1852 GW  HEILOO                                      1851 SL  HEILOO

E-mailadressen:

Algemeen:                                                   secretaris@scoutingrurik.nl
Verhuur clubgebouw:                                  verhuur@scoutingrurik.nl

 

BESTUUR
Scouting Rurik Heiloo is een vereniging. Het bestuur van de vereniging zorgt ervoor dat alle leden onbezorgd van het scoutingspel kunnen genieten.

 

GROEPSRAAD
Scouting Rurik heeft – zoals elke vereniging – een Algemene Ledenvergadering; deze wordt binnen Scouting Nederland aangeduid als ‘De Groepsraad’. Dit is het onderdeel van de vereniging dat het bestuur aanstelt en besluiten van het bestuur goedkeurt.

 

SPELTAKKEN
Welpen                                  8 – 11 jaar                   wekelijkse opkomst:   vrijdag   19:00 – 20:30 uur
Scouts                                 11 – 15 jaar                   wekelijkse opkomst:   vrijdag   19:00 – 21:00 uur
Explorers (RowShe’s)         15 – 18 jaar                   wekelijkse opkomst:   vrijdag   20:00 – 21:30 uur

Lidmaatschap

Voor vragen over het lidmaatschap bij Scouting Rurik kunt u contact opnemen met de leiding van de betreffende speltak. Voordat u overgaat tot inschrijving mag uw zoon of dochter 3 avonden vrijblijvend komen kijken.

Aanmelden als lid van Scouting Rurik is mogelijk door het inleveren van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij de leiding.

Opzeggen van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk na contact met de leiding en middels een volledig ingevuld uitschrijfformulier. Uitschrijven dient te geschieden vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar.

In- en uitschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de leiding van de speltakken.