Jaarvergadering Scouting Rurik

Aan de leden van vereniging Scouting Rurik,
 
Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering, welke gehouden zal worden op maandag 12 maart a.s. om 20:00 in ons clubgebouw “de hut” aan de Kistemaker te Heiloo.
 
Tijdens deze ledenvergadering zal het interim bestuur de kandidaat bestuursleden voorstellen aan de leden. Tevens zullen de oudervertegenwoordigers  voor de in groepsraad worden voorgesteld.
Na deze voorstel ronde zal er een stemronde volgen om het nieuwe bestuur en de nieuwe oudervertegenwoordigers al dan niet aan te nemen.
Tenslotte zal er financieel verslag gedaan worden over de afgelopen periode en zal de begroting voor het komende jaar worden toegelicht.
 
Wij hopen dat u allen hierbij aanwezig zult zijn.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Namens het interim bestuur van scouting Rurik
Niels Sprenkeling
Theo Bakker