Dodenherdenking

Dodenherdenking

Scouting Rurik is elk jaar betrokken bij de Dodenherdenking op 4 mei. In Heiloo vindt deze herdenking plaats bij het monument Man van Vugt. De scouts zijn hierbij aanwezig om de gemeente ondersteunen.

Op veel plaatsen in Nederland zijn scouts betrokken bij de Dodenherdenking op 4 mei. Zij spelen hierbij al jaren een ceremoniële rol. Deze rol past goed in de spelvisie van Scouting Nederland.

“Scouts voelen zich betrokken bij de maatschappij en leveren hun bijdrage aan de samenleving, onder andere door middel van het helpen bij maatschappelijke activiteiten. Op deze manier krijgen scouts de kans om zich persoonlijk te ontwikkelen”, aldus de groepsvoorzitter.